Regler

  • Bruk alltid hjelm når du oppholder deg på isen
  • Kun skøyter skal brukes på isen - ikke sparker, sykler etc.
  • Ikke bruk isen når det er overvann. Da er det enten for mildt, eller nettopp vannet
  • Rydd isen etter deg - hockeymål, køller og skraper må ikke forlates på isen
  • Fjern snø som havner på isen. 
  • Ved manuell snørydding. Ikke dytt snøen inn til vantet. Enten løfte snøen helt ut, eller plasser i en haug           midt på banen.
  • På kvelden – den siste som forlater banen slukker lyset

Velkommen til skøytebanen

Isen er åpen for alle bortsett fra i treningstidene til hockeygruppa:
 onsdag 2000-2200, fredag 1800-2000 og søndag 1900-2100.

Etter treningene vannes det vanligvis, og banen kan ikke brukes før vannet er frosset.